Fransiskaaninen merkki T (tau)T on kirjain kreikan kielessä ja myös viimeinen kirjain heprealaisissa aakkosissa. Sillä on Raamatussa erityinen merkitys ja myös uskonnollisen taiteen historiassa pitkä perinne. Pyhä Antonius käytti kaavussaan TAU-ristiä. Paavi Innocentius III puhui neljännen lateraanikonsiilin (1215) avajaisissa kirjaimesta TAU, joka on katumuksen ja parannuksen merkki. 

Myös pyhä Franciscus käytti usein tätä merkkiä. Hän merkitsi sillä taloja, seiniä ja puita. Fonte Colombon luostarissa, Rietin laakson rinteellä, on nykyään vielä nähtävissä ikkunakomerossa punainen TAU, jonka Franciscus on maalannut sinne. Tällä merkillä Franciscus siunasi ihmisiä ja allekirjoitti kirjeitään. Löydämme sen myös erään siunauksellisen raamatunlauseen alla, jonka hän kirjoitti veli Leolle muistiin, kun tämä oli hädän ja pelon vallassa. TAU antoi veli Leolle voimaa ja lohdutusta ja muistutti että hän voisi alituisesti kantaa pyhän Franciscuksen siunausta.

Franciscukselle TAU-risti oli Kristuksen risti mutta myös erityinen symboli, jonka taustalla on profeetta Hesekielin kirjan 9. luku: Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden: "Kulkekaa hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa säälittä, ketään säästämättä. Tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki.

Ennen kuin tuomio lankesi Jerusalemin kaupungin ylle, salli Herra merkitä vanhurskaiden otsalle TAU-ristin. He tulisivat säästymään hävityksen voimilta. Kaikki, jotka kuuluvat Kristukselle on ajan lopussa merkitty samanlaisella sinetillä ja vapautettu. (Ilmestyskirja 7.3: "Älkää hävittäkö maata, merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan")

on tämän vuoksi symboli koko fransiskaaniselle perheelle: pyhän Franciscuksen testamentti, siunauksen ja rauhan merkki. Se on meille myös risti, lunastuksemme merkki. Myös fransiskaanien Kolmanteen Sääntökuntaan kuuluvat kantavat kaulassaan TAU-ristiä. Rukouksensa taakse Franciscus kirjoitti Jumalan ylistyksen. Tässä hän käyttää toistuvasti muotoa SINÄ Herrastaan jonka suuruutta ja nöyryyttä hän ihailee. Franciscuksella kääntyminen Jumalaan ja kääntyminen veljeen ovat saman mitalin "kaksi puolta":

Kaikkivaltias, iankaikkinen,
vanhurskas ja armollinen Jumala,
suo meidän viheliäisten tehdä sinun itsesi tähden, 
mitä tiedämme sinun tahtovan,
ja tahtoa aina sinulle otollista,
että sisäisesti puhdistettuina,
sisäisesti valaistuina
ja Pyhän Hengen tulen sytyttäminä 
voisimme seurata rakkaan Poikasi, 
Herramme Jeesuksen Kristuksen, jälkiä,
ja sulasta armostasi
päästä sinun luoksesi, Korkein,
joka elät ja hallitset
täydellisessä Kolminaisuudessa
ja jakamattomassa Ykseydessä
ja olet ylistetty,
kaikkivaltias Jumala
iankaikkisesta iankaikkiseen.