FAQ - Usein kysyttyäMikä on OFS järjestönä?
OFS eli Ordo Franciscanus Saecularis on Katolisen Kirkon (roomalainen riitus) piirissä toimiva julkinen järjestö, joka koostuu erillisistä ja eri maissa toimivista yhdistyksistä (veljistä ja sisarista). Jäseniä yhdistää fransiskaaninen henki ja pyhän Franciscuksen seuraaminen rakkauden ja evankeliumin hengessä. Järjestö on Kirkon kanonisen lain alainen ja jäsenten toimintaa ohjaa lisäksi OFS:n oma, paavi Paavali VI:n hyväksymä säännöstö, jonka tulkinta kuuluu Pyhälle Istuimelle ja jota paikallisesti käytettävät säännöt seuraavat. Korkein järjestön hallintoelin on kansainvälinen neuvosto CIOFS, joka toimii Roomassa. Järjestön presidentti (kenraaliministeri) on Encarnación del Pozo, OFS. Järjestön hengelliset yleisneuvonantajat ovat: Fr. Martín Pablo Bitzer, OFM Conv. ja Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR. 
    OFS on ainoa oikea fransiskaanimaallikoiden järjestö: "Ordo Franciscanus Saecularis on yksi ja ainoa” (Johannes Paavali II, 22. marraskuuta 2002). OFS on keskeytyksettä jatkanut toimintaansa siitä alkaen, kun pyhä Franciscus perusti Katumuksen Veljet ja Sisaret (Nicholas IV, Rule Supra Montem, 1289). OFS ei ole siis jonkun sääntökunnan maallikkojärjestö vaan itsenäinen sääntökunta, jonka historia on liki 800 vuoden mittainen (tämän vahvisti Paavali VI, 24. kesäkuuta 1978).

Mikä on ryhmän virallinen nimi?
Nykyinen nimemme on Fransiskaanimaallikot OFS. Aikaisempia suomenkielisiä ryhmämme nimiä olivat Fransiskaaninen yhteisö OFS ja Maallikkofransiskaanit OFS. Meitä kutsutaan myös Kolmannen sääntökunnan jäseniksi tai tertiaareiksi. Kun Franciscus perusti järjestömme 1221 sen nimi oli Katumuksen Veljet ja Sisaret. 

Mikä on Kolmas Sääntökunta?
Pyhä Franciscus perusti kolme sääntökuntaa: Vähäiset veljet (OFM), Klarissat (OSC,  Pyhän Klaran aloitteesta) ja Kolmannen Sääntökunnan eli Fransiskaanimaallikot (OFS). Kaksi ensimmäistä sääntökuntaa ovat luostarivalojen sitomia, maallikot sen sijaan elävät yhteiskunnassa ja antavat juhlalliset lupaukset. Maallikoista on kehittynyt myös erillinen haara Regulaarit (vastakohtana Sekulaareille) eli TOR, jonka jäsenet vannovat luostarivalat. Myös TOR kuuluu kuitenkin edelleen Kolmanteen sääntökuntaan. Kaikki fransiskaanit muodostavat yhdessä Fransiskaanisen Perheen, jossa kaikki kolme sääntökuntaa ovat tasavertaisia. Maassamme ei ole fransiskaanien ensimmäisen eikä toisen sääntökunnan jäseniä eikä TOR-fransiskaaneja.

Mitä tarkoittaa konventuaalifransiskaani?
Fransiskaaninen perhe jakautuu pyhän Franciscuksen perinnön tulkinnan  mukaisesti kolmeen pääryhmään: observantit, konventuaalit ja kapusiinit. Tämä jako on olennainen luostarivalat vannoneille fransiskaaneille mutta vähemmässä määrin fransiskaanimaallikoille. Suomen Fransiskaanimaallikot ovat lähimpänä konventuaaleja.  

Miten sijoitumme kansainvälisessä OFS-ryhmässä?
Kuulumme Luoteis-Saksan OFS-provinssiin.

Paljonko fransiskaanimaallikoita on?
Maailmanlaajuisesti lupaukset antaneita jäseniä on (2002 tieto) noin 400 000. Suomen paikallisyhteisössä meitä on 7 lupaukset antanutta ja 3 noviisia (2018).

Millainen on fransiskaanimaallikon kutsumus?
Kaikissa hengellisissä yhteisöissä eläminen ja niihin kuuluminen perustuu kutsumukseen. Kutsumukseen ei voi värvätä - emme voi opiskella kutsumusta, mutta opiskelu auttaa kutsumuksen toteuttamisessa. Kuten uskomme Pyhän Hengen kutsuvan meidät Jumalan yhteyteen, uskomme myös kutsumuksemme Pyhän Hengen työksi. Jos arvostamme pyhän Franciscuksen saarnaamia arvoja: nöyryyttä, köyhyyttä, luonnon tärkeyttä, uskoa Kristukseen ja hänen seuraamistaan, olemme fransiskaanisella Tiellä.

Mitä edellytyksiä on jäseneksi pääsemiselle? 
Kuuluminen Katoliseen Kirkkoon, säännöllinen osallistuminen kommuunioon,  kirkollisyhteisöllinen elämä sekä muut aidon kutsumuksen merkit ovat Fransiskaanimaallikoihin OFS kuulumisen edellytys. Emme hyväksy hartauden epätervettä harjoittamista. Fransiskaanimaallikkoihin voi liittyä tavallinen seurakuntalainen mutta myös sääntökuntiin kuulumattomat seurakuntapapit ovat jäseniksi kelvollisia (monet paavit ovat olleet fransiskaanimaallikoita).

Millaiset säännöt fransiskaanimaallikoilla on?
Meillä on kanonisen lain mukaiset säännöt (annettu 24.6.1978), joihin jokaisen pyrkijän on tutustuttava. Yhteisömme sisällä jokainen jäsen on vastuullinen yhteisöelämän muotoutumisesta.

Miten jäseneksi pääsee?
Jäseneksi ottamisesta vastaavat kulloinenkin esimies ja hengellinen assistentti. Ryhmän kaikkien jäsenten on hyväksyttävä hakija. Fransiskaaneihin tutustuminen aloitetaan tavallisesti käymällä tapaamisissa riittävän monta kertaa (orientaatiovaihe). Sen jälkeen seuraa  postulantuuri, joka kestää tavallisesti yhden vuoden. Postulantuurin  jälkeen seuraa novisiaatti, joka sekin saattaa kestää vuoden. Lopulliset lupaukset annetaan novisiaatin päätyttyä, mutta on aivan yksilöllistä antaako lupaukset vuoden kestäneen novisiaatin jälkeen vai haluaako syventää kutsumustaan ja tietämystään pitemmän ajan. Meillä oli - nyt jo taivaan kotiin kutsuttu – henkilö joka halusi pysyä ikuisena noviisina ja sekin käy aivan hyvin päinsä. 

Millaiset lupaukset annetaan? 
Sitoudumme lupauksin, emme juhlallisin lupauksin (vala), kuten ensimmäisen ja toisen sääntökunnan veljet ja sisaret. Lupaukset ovat elinikäiset eikä niitä uusita. Jos fransiskaanimaallikko eroaa Katolisesta Kirkosta, hän eroaa samalla myös OFS yhteisöstä.

Entä muut pyhän Franciscuksen henkeä seuraavat maallikot?
Fransiskaanimaallikoiden OFS jäsenen on oltava katolilainen, mutta tämän päivän fransiskaaneja ovat laajimmassa merkityksessä kaikki, jotka sydämestään pitävät Franciscus Assisilaisesta, ja joiden mielissä ja teoissa ainakin tärkeimmät hänen elämäntapansa esimerkit saavat vastakaikua. Heidän toimintansa on arvokasta ja täyttää Kristuksen seuraamisen tunnusmerkit. Kuitenkin on todettava, että pyhän Franciscuksen ajattelu sisälsi keskeisenä tekijänä Katolisen Kirkon opin hyväksymisen ja Paavin ehdottoman tottelemisen. Siten fransiskaanisuus sanan täydessä mielessä toteutuu vain Katolisen Kirkon piirissä.

Millainen on fransiskaanimaallikon päiväohjelma?
Evankeliumin mukainen elämä sisältää palvelemisen ja apostolaatin. Jäsenet pyrkivät maallikkoina ja maailmassa, siis perheessä, työpaikallaan eli arkitodellisuudessaan, varaamaan säännöllisesti aikaa rukoukselle ja jumalanpalvelukselle. Franciscukselle oli tärkeää, että rukouksen ja itsekieltäymyksen henki vallitsi myös työtä tehdessä. Hetkirukoukset, säännöllinen messuun osallistuminen ja kommuunion nauttiminen kuuluvat jokaisen fransiskaanimaallikon elämään. 

Onko fransiskaanimaallikoille erityinen paasto- ja katumusjärjestys?
Säännöissä ei mainita mitään omia paastopäiviä: noudatamme Kirkon paastoaikoja. Niiden lisäksi Euroopan fransiskaanimaallikot pitävät paasto- ja rukouspäivän vuosittain helatorstaita edeltävänä maanantaina muistaen EUFRA-yhteyttämme. Evankelisen köyhyyden henki ja jatkuva kääntymys saattavat kuitenkin nostaa esiin henkilökohtaisesti myös muita luopumisen muotoja.

Käyttävätkö fransiskaanimaallikot sääntökuntapukua?
Keskiajalla fransiskaaniset sääntökuntamaallikot pitivät sääntökuntapukua, myöhemmin skapulaaria ja vyötä. Nykyisin sääntökuntapukua ei käytetä mutta säännöt velvoittavat jokaista fransiskaanimaallikkoa kantamaan fransiskaanista tau-ristiä. Fransiskaaniset luostariveljet käyttävät kaapua, jonka väri on vaihteleva: konventuaalit käyttävät mustaa ja nykyisin enenevästi harmaata, TOR-veljet mustaa, kapusiinit ruskeaa tai harmaata.  

Milloin on pyhän Franciscuksen muistopäivä?
Katolisen pyhimyskalenterin mukaisesti pyhän Franciscuksen muistoa juhlitaan lokakuun 4. päivänä. 

Ketkä ovat Suomen nykyiset toimihenkilöt?
Esimiehemme on Marko Pitkäniemi OFS. Hengellinen neuvonantaja eli moderaattori on isä Ryszad Miś SCJ. (2018)

Mikä on EUFRA?
Maailmanlaajuisesti katsoen fransiskaanimaallikoissa on hyvin erilaisia ryhmiä, jotka pitäytyvät, kuten koko Kirkkomme, Vatikaanin II kirkolliskokouksen suuntaviivojen toteuttamisessa. Ryhmillä on myös kasvavassa määrin yhteistyötä. EUFRA (Franciscan Europe) on Euroopan fransiskaanimaallikoiden vuotuinen kokoontuminen. Vuoden 2013 EUFRA-kokous pidettiin Padovassa, Italiassa, vuoden 2014 kokous tulee olemaan Puolassa. Vastaava Amerikassa toimiva kokous on NAFRA.

Milloin kokoonnumme?
Kokoonnumme yleensä joka kuukauden toisena tiistaina klo 16-18 Pyhän Marian seurakuntasalissa Mäntytie 2, 00270 Helsinki.

Pitäkäämme huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. (Hepr. 10:24).