Fransiskaanimaallikot lyhyesti


Ordo Franciscanus Saecularis

Fransiskaaninen yhteisö OFS on fransiskaanien 3. sääntökunnan maallikkohaara, joka elää, asuu ja toimii yhteiskunnassa. Fransiskaaniseen perheeseen kuuluu kolme sääntökuntaa, joista Minoriitit (OFM, Ordo Fratrum Minorum) ja Klarissat (OSC, Ordo Sanctae Clarae) antavat luostarilupaukset. Uusin fransiskaanien sääntökunta on Immaculata-fransiskaanit (FFI, Congregatio Fratrum Franciscanorum Immaculatae).

Pyhä Franciscus perusti tertiaarit nimenomaan maallikoita varten, jotta he voisivat toteuttaa elämässään fransiskaanista näkemystä ja harjoittaa fransiskaanista elämäntapaa kuitenkaan hylkäämättä perhettään ja yhteiskuntaansa. Yksi ensimmäisistä oli kauppias Lucchesio di Poggibonzi (kuoli 1260), joka vaimonsa Buonadonnan kanssa hoiti kodissaan Toscanassa ruttotautisia. Lucchesio oli myös ensimmäinen paavin autuaaksijulistama maallikko.

Maailmassa tertiaareja on noin 800 000. Myös seurakuntapapit voivat olla fransiskaanimaallikoita: kaikki paavit Leo XIII:sta (k.1903) Johannes XXIII:een (k.1963) kuuluivat jäseninä fransiskaanien kolmanteen sääntökuntaan ja tukivat sitä.
On olemassa myös kolmannen sääntökunnan säännöllisiä (regulaareja) mies- ja naiskongregaatiota (TOR), jotka ovat alunperin maallikkojen perustamia. He antavat luostarilupaukset ja tekevät sosiaalista työtä. Tämän haaran edustajia ei ole Suomessa.

Fransiskaanimaallikoiden uudistetut säännöt on Pyhä Istuin hyväksynyt ja sinetöinyt Kalastajan sormuksella 24.6.1978, ja ne kumoavat paavi Nikolaus IV:n vuonna 1289 ja paavi Leo XII;n vuonna 1897 vahvistamat aikaisemmat säännöt sekä nk. uudet suuntaviivat vuodelta 1971. Ensimmäinen painos uudistetuista säännöistä ilmestyi Saksassa vuonna 1991 ja saimme ne Suomeen kesällä 1992 sisar lrene Krückebergin OFS lahjoittamina. Säännöt on tarkoitettu meille johdatukseksi, sillä fransiskaaninen kutsumus ja sen kautta toteuttamamme elämäntapa ja -asenne asuu aina kunkin sydämessä eli ihmiset ovat sääntöjä tärkeämpiä.

Ensimmäinen OFS:n ja Euroopan fransiskaaninuorison YOUFRA:n yhteinen
Euroopan kongressi pidettiin Lisieux'issä Ranskassa 9.-15. heinäkuuta 2012.
Fransiskaanimaallikoita on Suomessa seuraavasti (2018): lupauksen antaneita 7 (joista yksi ulkojäsen Triestestä) ja noviiseja 3. Kuulumme Luoteis-Saksan provinssiin. Suomen yhteisömme ensimmäiset jäsenet olivat rouvat Gertrud Vornanen ja Augusta Räsänen, jotka aloittivat novisiaattinsa 9.4.1948 ja antoivat lupaukset 22.4.1949. Yhteisön Suomen osasto katsotaan siis perustetuksi 9.4.1948, jolloin ensimmäisenä moderaattorinamme oli kirkkoherra Jan Vernooy SCJ. Nykyinen moderaattorimme on isä Ryszad Miś SCJ.

Sääntökuntalaisiamme ovat olleet muun muassa Unkarin pyhä Elisabeth (fransiskaanimaallikkojen suojelija), kirjailija Dante Alighieri, pyhä Jeanne d'Arc, mystikko Ramon Llull, pyhä Birgitta, taiteilijat Giotto, Rafael ja Michelangelo, tutkimusmatkailija
Columbus, filosofi pyhä Thomas More, fyysikot Luigi Galvani ja Alessandro Volta, säveltäjät Giovanni Pierluigi Palestrina ja Franz Liszt. -- Useimmat fransiskaanimaallikkot ovat jääneet tuntemattomiksi, ja se on hyvä. “Itse en olisi kyennyt mihinkään, mutta Jumala valitsi minut arvottomaksi työkalukseen ja siksi ei minua saa ylistää, vaan Jumalaa”, sanoi isämme pyhä Franciscus.